Senin, 28 Januari 2013

Doa Wasiat Ketiga : Doa Kepada Bunda Yesus Dari Hati Suci Yesus

Doa Wasiat Ketiga : Doa Kepada Bunda Yesus Dari Hati Suci Yesus

Doa Kepada Bunda Yesus Dari Hati Suci Yesus
Ingatlah, O Bunda dari hati Kudus, yang mempunyai pengaruh tak terhingga atas PutraMu Yesus Kristus, dengan penuh harapan kami mohon perlindunganMu.
O, Ibu dari Yesus, sumber abadi suci, yang dapat Kau alirkan kepada umat yang berisi kekayaan cinta kasih, kebijaksanaan, terang, dan keluhuran, kami mohon, Kami tidak ditolak, karena Kau Ibu kami.
O, Ibu yang manis dari Hati Suci Yesus kabulkanlah permohonan kami, Amin.
Baca Selengkapnya ...

Doa Wasiat Kedua : Doa Untuk Menghormati Yesus Kristus Yang Mati Di Salib

Doa Wasiat Kedua : Doa Untuk Menghormati Yesus Kristus Yang Mati Di Salib

Doa Untuk Menghormati Yesus Kristus Yang Mati Disalib
Untuk menghormati kebajikanNya yang Ilahi, sehingga dapat membawa kita ke kehidupan abadi yang luhur.
Sesungguhnya, bahwa Yesus lahir pada malam Natal;
Sesungguhnya, bahwa Yesus dikhitankan pada hari Senin;
Sesungguhnya, bahwa Tiga Raja mempersembahkan pujaan-pujaan pada hari ke-13;
Sesungguhnya, bahwa Yesus disalibkan pada hari Jumat Suci;
Sesungguhnya, bahwa Nikodemus dan Yusuf mengambil Yesus dari Salib, dan menguburnya;
Sesungguhnya, bahwa Yesus naik ke Surga.
Begitulah Tuhan akan melindungi kami sekarang sampai di akhirat.

O, Bapa yang ada di Surga, ke dalam tanganMu kami menyerahkan jiwa Kami, Yesus, Maria, Anna; Yesus, Maria, Yosef; Yesus, Maria, Yoakim.

O, Tuhan Yesus Kristus, karena kesengsaraan yang Kau alami di Kayu Salib; terutama tatkala jiwaMu akan meninggalkan tubuhMu. Kasihanilah jiwa kami jika ia akan meninggalkan dunia ini. O, Yesus berilah kami tekat untuk memanggul salibku dengan Dikau, dan ajarilah kami untuk menganggap kesengsaraan sebagai anugrah, agar kekuasaan Bapa menutupi kami, kebijaksanaan Putra memberkati kami, Kesucian Roh Kudus melindungi kami, agar Tritunggal Suci menerima kami dan membawa kami ke kehidupan kekal, Amin.

Baca Selengkapnya ...

Doa Wasiat Pertama : Doa Kepada Salib Suci Kristus

Doa Wasiat Pertama : Doa Kepada Salib Suci Kristus

Doa Kepada Salib Suci
Terpujilah Tuhan Yesus Jristus, yang wafat di kayu salib, disalib untuk dosa kita. Kristus Suci yang disalibkan, mohon selalu beserta kami; Kristus Suci yang di disalib, mohon perlindungan; Kristus Suci disalibkan, Kau adalah terang abadi bagi keluarga kami; Kristus suci yang disalibkan, lindungilah kami dari senjata tajam, Kristus Suci yang disalibkan, datanglah di akhir perjalanan hidup kami. Kristus suci yang disalibkan, lindungilah kami dari godaan dalam menghadapi maut. Kristus Suci yang disalibkan, Lindungilah kami dari malapetaka.

Salib Suci Kristus kami luhurkan Dikau. Oh Yesus dari Nazareth yang disalib, lindungilah kami dari seteru jahat yang terlihat dan tidak terlihat, sekarang dan selama-lamanya.

Baca Selengkapnya ...

Perlindungan Tuhan dalam Doa Wasiat

Perlindungan Tuhan dalam Doa Wasiat

Perlindungan Tuhan dalam Doa Wasiat
Doa Wasiat ini ditemukan pada makam Kristus pada tahun1515 dan dikirim oleh Santo Bapa kepada Kaisar Karel sewaktu akan berangkat perang, juga kepada St. Michael di Paris, di mana sampai sekarang masih tertulis dengan huruf emas.

Siapa yang setiap hari membaca doa ini, atau mendengarkan, atau membawanya, ia tidak akan mati mendadak, atau mati tenggelam, atau mati di tangan musuh, atau tertawan di dalam peperangan. Jika seorang ibu mau melahirkan dan membaca doa ini, atau membawanya, akan lekas tertolong dan bayinya akan terhindar dari 82 kecelakaan.

Siapa yang membaca doa ini akan terhindar dari penyait-penyakit. Jika kamu melihat di jalan ada orang jatuh karena penyakit ayan, letakan Doa ini di sebelah kanannya, dia akan bangun dan gembira lagi. Siapa yang memberikan Doa ini kepada salah seorang (satu keluarga), dia akan saya rahmat. Ucapan Kristus sungguh nyata, seperti Injil Suci.

Jika doa ini ada di rumah, tidak akan ada kecelakaan petir dan geludug. Siapa yang membaca, mendengar, membawa doa ini, akan tiga hari sebelum mati diberi Tuhan tanda, dimana kita dapat mengetahuinya.

Baca Selengkapnya ...
Minggu, 27 Januari 2013

Doa Novena Tiga Salam Maria

Doa Novena Tiga Salam Maria

Doa Nevena Tiga Salam Maria
Ibu Maria, Perawan yang berkuasa, bagimu tak ada sesuatu yang tidak mungkin, justru karena kekuasaan yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Kuasa kepadamu, dengan sangat aku mohon pertolonganmu dalam kesulitanku ini. Janganlah hendaknya engkau meninggalkan daku, sebab engkau pasti dapat menolong, meski dalam perkara sulit yang tak ada harapannya sekalipun, engkau tetap menjadi perantara.

Baik keluhuran Tuhan, kehormatanmu, maupun keselamatan jiwaku akan bertambah, jika engkau seandainya sudi mengabulkan permohonanku ini. karena kalau permohonanku ini benar-benar selaras dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kasih dan Maha Suci, sangat aku mohon, o Ibu yang Kuasa dalam permohonan, sudilah kirannya Ibu meneruskan permohonanku ini kehadirat Puteramu yang pasti tidak akan menolakmu.

Pengharapanku yang besar ini berdasarkan atas kekuasaan tak terbatas yang dianugerahkan Allah Bapa kepadamu. Dan untuk menghormati besarnya kuasamu, aku berdoa bersama-sama dengan St. Mechtildis yang kau beritahukan tentang latihan kebaktian "Tiga Salam Maria" yang sangat besar manfaatnya.

Salam Maria.....................................3X (Permohonan)

Perawan Suci, yang disebut Tahta Kebijaksanaan, karena Hyang Bijaksana Sabda Allah tinggal padamu, engkau yang dianugerahi pengetahuan Ilahi, tak terhingga oleh Putramu sebagai makhluk paling sempurna dapat menerimanya engkau tahu betapa besar kesulitan yang kuhadapi, betapa besar hajatku akan pertolonganmu.

Dengan penuh kepercayaan akan tingginya kebijaksanaanmu, aku menyerahkan diri seutuhnya kepadamu supaya engkau dapat mengatur dengan segala kesanggupan dan kedermawaan budi, demi keluhuran Tuhan dan keselamatan jiwaku. Sudilah kiranya Ibu menolong dengan segala cara yang paling tepat untuk tercapainya maksudku itu.

O Maria, Ibu Kebijaksanaan Ilahi, sudilah Ibu berkenan mengabulkan permohonanku yang penting ini. Aku mohon berdasar atas kebijaksanaanmu yang tak ada bandingnya. Yang dikaruniakan Putramu, Sabda Ilahi kepadamu. Bersama dengan St. Antonius dari Padua dan St. Leonardus dari Porto Mauritio penyiar yang rajin tentang kebaktian "Tiga Salam Maria" aku berdoa untuk menghormati kebijaksanaanmu yang tak ada taranya.

Salam Maria.....................................3X (Permohonan)

O Ibu yang baik dan lembut hari, Ibu Kerahiman Sejati yang akhir-akhir ini menyebut diri "Ibu yang penuh belas kasih", aku datang padamu, memohon dengan sangat sedih kiranya Ibu memperlihatkan belaskasihmu padaku. Makin besar kepapaanku, makin besar pulalah belas kasihmu kepadaku.
Aku tahu bahwa aku tak pantas mendapat karunia itu, sebab kerap kali aku menyedihkan hatimu, dengan menginakan Putramu. Meski betapapun besar kesalahanku, namun aku sangat menyesal telah melukai Hati Kudus Yesus dan Hati Kudusmu.

Engkau telah memperkenalkan diri sebagai "Ibu para pendosa yang bertobat" kepada St. Brigita. Maka ampunilah kiranya segala tidak tahu terima kasihku yag dahulu.
Ingatlah akan keluhuran Putramu saja serta kerahiman dan kebaikan hatimu yang akan terpancar, dengan mengabulkan anugerah permohonanku ini melalui perantaraan Putramu.

O Ibu Perawan yang penuh kebaikan, lembut dan manis, belum pernah engkau membiarkan yang datang mohon pertolonganmu. Atas kerahiman dan kebaikanmu, aku mengharap dengan sangat anugerah Roh Suci padamu, untukku dan demi keluhuranmu bersama dengan St. Alfonsus Ligouri rasul kerahimanmu serta guru kebaktian "Tiga Salam Maria" ini, aku berdoa untuk menghormati kerahimanmu dan kebaikanmu.

Salam Maria.....................................3X (Permohonan)

Keterangan
 1. Sebaiknya ditambah doa : "Ibu Maria Ibuku yang baik hati, jauhkanlah (driku/dia/kami) dari dosa berat".
 2. Jika permohonan itu mengenai perkara besar dan penting, hendaknya melakukan novena ini tiga kali berturut-turut.
 3. Untuk memperbesar kemungkinan terkabulnya permohonan, misalnya dapat berjanji pada Ibu Maria
 • Tiap pagi dan petang setia berdoa Salam Maria
 • Mengumumkan kalau permohonan itu telah dikabulkan, sebagai tanda terima kasih dan penghormatan kepada Ibu yang tersuci.
Baca Selengkapnya ...
Sabtu, 26 Januari 2013

Salam Ya Ratu

Salam Ya Ratu

Salam Ya Ratu
Salam, Ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan, kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayangMu yang besar kepada kami. Dan Yesus, PutraMu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami. O Ratu, o Ibu, o Maria Bunda Kristus.

Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah
Supaya kami dapat menikmati janji Kristus

Ya Allah, Putra-Mu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat dan kebangkitan-Nya. Kami mohon, agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin.
Baca Selengkapnya ...

Ya Yesus

Ya Yesus

Ya Yesus
Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin.
Datanglah Roh Kudus. Datanglah dengan kekuatan perantaraan Buda Maria yang tak bernoda, mempelaiMu yang terkasih. Bunda Maria aku mencintaiMu, lindungilah kami. Selamatkanlah kami, selamatkanlah dunia.

Baca Selengkapnya ...

Tanda Salib, Salam Maria, Kemuliaan, Terpujilah

Tanda Salib, Salam Maria, Kemuliaan, Terpujilah

Tanda Salib, Salam Maria, Kemuliaan, Terpujilah

Tanda Salib

Demi Nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus, Amin

Salam Maria

Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati, Amin.

Kemuliaan

Kemuliaan kepada Bapa, dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Terpujilah

Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin.

Baca Selengkapnya ...

Syahadat Iman Aku Percaya

Syahadat Iman Aku Percaya

Aku Percaya
Aku Percaya akan Allah, Bapa yang maha kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan akan Yesus Kristus, PutraNya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Yang menderita sengsara, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Yang turun ketempat penantian, pada hari ke tiga bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili oran hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, Pengampunan dosa, Kebangkitan Badan, kehidupan kekal. Amin.
Baca Selengkapnya ...

Doa Bapa Kami

Doa Bapa Kami

Yesus Mengajarkan Doa Bapa Kami
Bapa kami yang ada di surga
Dimuliakanlah nama-Mu
Datanglah kerajaan-Mu
Jadilah kehendak-Mu
Di atas bumi seperti di dalam surga

Berilah kami rejeki pada hari ini
Dan ampunilah kesalahan kami
Seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami
Dan janganlah masukan kami ke dalam pencobaan
Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat
Amin
Baca Selengkapnya ...

Peristiwa Terang Doa Rosario

Peristiwa Terang Doa Rosario


Yesus Dibabtis di Sungai Jordan

Yesus Dibabtis di Sungai Jordan
Sesudah dibabtis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit erbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas-Nya, lalu terdengarah suara dari surga mengatakan, "Inilah Anak-Ku yang terkasih, kepada-Nyalah Aku berkenan." (Mat 3:16-17).

Bapa, kamipun Engkau beri misi sebagai anak-Mu dan pengikut Yesus. Buatlah kami menerima tugas itu dengan hati terbuka dan penuh suka cita.

Yesus Menyatakan Diri-Nya dalam Pesta Pernikahan di Kana

Yesus Menyatakan Diri-Nya dalam Pesta Pernikahan di Kana
Atas permintaan Maria, bunda-Nya, Yesus mengatasi kekurangan anggur. Hal itu dilakukan Yesus sebagai yang pertama dari tanda-tanda-Nya dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaan-Nya, dan murid-murid-Nya percaya kepada-Nya (Yoh 2:11).

Bapa, tolonglah kami mampu menghadapi setiap masalah hidup ini dengan tenang sambil mengandalkan kasih-Mu kepada kami.

Yesus Memberitakan Kerajan Allah dan Menyerukan Pertobatan

Yesus Memberitakan Kerajaan Allah dan Menyerukan Pertobatan
Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu (Mat 4:17,23).

Bapa, pertobatkanlah kami. Ampunilah dosa kami. Jadikanlah kami mampu mengampuni orang yang telah menyakiti kami.

Yesus Menampakan Kemuliaan-Nya

Yesus Menampakan Kemuliaan-Nya
Yesus berubah rupa di sebuah gunung yang tinggi. Wajah-Nya bercahaya seperti matahari. Allah bersabda kepada tiga rasul Yesus, "Inilah Anak-Ku yang terkasih, kepada-Nyalah Aku berkenan, dengarkanlah Dia" (Mat 17:2,5).

Bapa, ajarlah kami mendengarkan Yesus dan sepenuhnya menerima ajaran-Nya. Izinkanlah kami semakin mengenal Dia, terutama dalam sengsara-Nya.

Yesus Menetapkan Ekaristi

Yesus Menetapkan Ekaristi
Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecahkan-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambilah, inilah tubuh-Ku". Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka. Ia berkata, "Inilah darah-Ku yang ditumpahkan bagi banyak orang" (Mar 14:22-24).

Bapa, Sucikan dan kuduskanlah kami pada saat kami menerima Tubuh dan Darah Putra-Mu yang terkasih; pakailah kami sekehendak-Mu.

Baca Selengkapnya ...
Rabu, 23 Januari 2013

Peristiwa Mulia Doa Rosario

Peristiwa Mulia Doa Rosario


Yesus Bangkit dari Antara Orang Mati

Yesus bangkit dari Antar Orang Mati
Malaikat itu berkata, janganlah kamu takut; sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di simi, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan-Nya (Mat 28:5-6).

Bapa, mampukanlah kami melanjutkan misi Putra-Mu yaitu memberitakan injil kepada semua orang agar kerajaan-mu menjadi nyata di bumi ini.


Yesus Naik ke Surga

Yesus Naik ke Surga
Sesudah Ia mengatakan demikian, Ia diangkat ke surga disaksikan oleh mereka, dan awan menutup-Nya dari pandangan mereka. Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga (Kis1:9-11).

Bapa, Engkau tumpuan hidup dan harapan kami. Tanamkanlah dalam diri kami keyakinan bahwa Engkau menyertai kami selalu hingga akhir zaman.

Roh Kudus Turun atas Para Rasul

Roh Kudus Turun atas Para Rasul
Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, dimana mereka duduk, lalu mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dan mulai berbicara dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan (Kis 2:2,4)

Bapa, semoga Roh Kudus-Mu membimbing hidup kami dalam kasih dan kebenaran-Mu, serta menjadikan kami layak dihadapan-Mu.

Maria Diangkat ke Surga

Maria Diangkat ke Surga
Jukalau kita percaya, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia, mereka yang telah meninggal. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama Tuhan (1Tes4:14,17)

Bapa, berilah kami iman yang hidup, dan jadikanlah kami saksi-mu di hadapan sesama kami.


Maria Dimahkotai di Surga

Maria Dimahkotai di Surga
Tampaklah suatu tanda besar di langit; seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari dua belas bintang di atas kepalaNya (Why 21:1)

Bapa, satu-satunya sumber kasih sejati, kobarkanlah dalam diri kami semangat kasih-Mu kepada Bunda putra-Mu sebab kami memandangnya sebagai teladan pengikut Yesus.Baca Selengkapnya ...

Peristiwa Sedih Doa Rosario

Peristiwa Sedih Doa Rosario

Yesus Berdoa Kepada Bapa-Nya di Surga dalam Sakratul Maut

Yesus Berdoa Kepada Bapanya di Surga dalam Sakratul Maut
Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau berkenan, ambilah cawan ini dari hadapan-Ku, tetapi janganlah menurut kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi (Mat 26:39).

Bapa, ajarilah kami selalu mengikuti kehendak-Mu. Pada saat kami dicobai, Engkau pasti menyertai kami sebagai Bapa, karena Engkau sangat menyayangi kami.

Yesus Didera

Yesus Didera
Mereka memukul kepalanya-Nya dengan buluh, dan meludahi-Nya dan berlutut menyembah-Nya. Sesudah mengolok-olok Dia, mereka menanggalkan jubah ungu yang dipakai-Nya dan mengenakan lagi pakaian-Nya kepada-Nya (Mrk 15:19-20a).

Bapa, berilah kami rahmat untuk selalu mengingat sengsara-Mu, agar kami dapat berdiri teguh dan memikul salib dengan kasih.

Yesus Dimahkotai Duri

Yesus Dimakotai Duri
Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepala-Nya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepada-Nya, katanya, Salam, hai raja orang Yahudi (Mrk 15:17-18).

Bapa, Putra-Mu dimahkotai duri, tetapi Ia tidak pernah membenci algojonya. Ajarilah kami mengampuni dan memberkati sesama kami.

Yesus Memanggul Salib-Nya ke Gunung Kalvari

Yesus Memanggul Salib-Nya ke Gunung Kalvari
Sambil memikul salib-Nya, Ia pergi keluar ketempat yang bernama Tempat Tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota (Yoh 19:16b).

Bapa, ajarilah kami memikul salib kehidupan ini tanpa mengeluh dengan penuh iman, supaya kami sungguh serupa dengan Yesus, Putra-Mu sendiri.

Yesus Wafat di Salib

Yesus Wafat di Salib
Yesus berseru dengan suara nyaring "Ya Bapa ke dalam tangan-Mu Ku serahkan nyawa-Ku". Sesudah berkata demikian Ia menyerahkan nyawa-Nya (Luk 23:46).

Bapa, hadirlah dekat kami bersama bersama Putra dan Roh-Mu pada saat kami menghadapi kematian, dan terimalah kami dalam kerajaan kasih-Mu yang kekal.
Baca Selengkapnya ...
Senin, 21 Januari 2013

Peristiwa Gembira Doa Rosario

Peristiwa Gembira Doa Rosario

 

Maria Menerima Kabar dari Malaikat Gabriel

Maria Menerima Kabar dari Malaikat Gabriel
Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau; jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus (Luk1:28b,30b-31).

Bapa, jika Engkau bersabda maka semuanya terjadi. Bersabdalah, ya Bapa, aku ini hambaMu, terjadilah padaku menurut kehendakMu.

Maria Mengunjungi Elisabeth

Maria Mengunjungi Elisabeth
Diberkatilah engkau diantara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimu. Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? (Luk1:42-43)

Bapa, hatiku memuliakan Dikau dan jiwaku bersorak sorai karena Engkau Allah penuh kasih. Engkau menciptakan dan memelihara kami, anak-anakMu.

Yesus Dilahirkan di Betlehem

Yesus Dilahirkan di Betlehem
Maria melahrkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan (Luk 2:7)

Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah merelakan PutraMu menjadi manusia demi menebus dan mengampuni dosa-dosa kami jadikan kami layak menjadi anak-anakMu.

Yesus Dipersembahkan dalam Bait Allah

Yesus Dipersembahkan dalam Bait Allah
Simeon berkata pada Maria, Sesungguhnya Anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak oran di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri (Luk 2:34-35).

Bapa, kami mempersembahkan segenap diri kami kepadaMu. Terimalah kami sebagai persembahan yang layak, demi jasa PuraMu, Juruselamat kami.

Yesus Ditemukan dalam Bait Allah

Yesus Ditemukan dalam Bait Allah
Mengapa kamu mencari Aku? Tidaklah kamu tahu, bahwa Aku harus berada di dalam Rumah Bapa-Ku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan-Nya kepada mereka (Luk 2:49-50).

Bapa, Putra-Mu sepenuhnya hidup demi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami. Bentuklah kami menjadi serupa dengan PutraMu.
Baca Selengkapnya ...

Bagaimana Melakukan Doa Rosario

Bagaimana Melakukan Doa Rosario

Doa Rosario ini menggabungkan doa lisan dengan doa batin, doa permohonan, syukur dan pujian. Dalam berdoa Rosario, kita merenungkan suatu misteri, yaitu suatu peristiwa dalam kehidupan Yesus Kristus. Peristiwa-peristiwa ini terdiri dari empat bagian yaitu Peristiwa Gembira, Peristiwa Sedih, Peristiwa Mulia dan Peristiwa Terang.

Urutan Doa Rosario dapat dilihat dalam gambar berikut :

Urutan Doa Rosario
Keterangan gambar :
 1. Membuat tanda salib dan Aku Percaya
 2. Kemuliaan dan Terpujilah
 3. Bapa Kami
 4. Salam Puteri Allah Bapa, Salam Maria
 5. Salam Bunda Allah Putera, Salam Maria
 6. Salam Mempelai Allah Roh Kudus, Salam Maria
 7. Kemuliaan dan Terpujilah, Ya Yesus
 8. Peristiwa Pertama, Bapa Kami
 9. Berdoa 10 Salam Maria
 10. Kemuliaan dan Terpujilah, Ya Yesus
 11. Peristiwa Kedua, Bapa Kami
 12. Berdoa 10 Salam Maria
 13. Kemuliaan dan Terpujilah, Ya Yesus
 14. Peristiwa Ketiga, Bapa Kami
 15. Berdoa 10 Salam Maria
 16. Kemuliaan dan Terpujilah, Ya Yesus
 17. Peristiwa Keempat, Bapa Kami
 18. Berdoa 10 Salam Maria
 19. Kemuliaan dan Terpujilah, Ya Yesus
 20. Peristiwa Kelima, Bapa Kami
 21. Berdoa 10 Salam Maria
 22. Kemuliaan dan Terpujilah, Ya Yesus 
 23. Doa penutup Salam Ya Ratu
 24. Buatlah Tanda Salib
Catatan :
Kita bebas memilih peristiwa gembira, sedih, mulia atau terang sesuai dengan keadaan dan suasana hati kita masing-masing.
Kala kita berdoa bersama, kita dapat memakai pedoman berikut ini :
Pada hari Senin dan Sabtu, Peristiwa Gembira
Pada hari Selasa dan Jumat, Peristiwa Sedih
Pada hari Rabu dan Minggu, Peristiwa Mulia
Pada hari Kamis, Peristiwa Terang
Ini tentu saja kita lakukan sesuai dengan masa liturgi.
Dalam masa Adven kita harus lebih sering memilih Peristiwa Gembira. Dalam masa Prapaskah gunakan Peristiwa Sedih dan Masa Paskah gunakan Peristiwa Mulia.
Baca Selengkapnya ...

Lima Belas Janji Bunda Maria Kepada Orang-orang Yang Berdoa Rosario

Lima Belas Janji Bunda Maria Kepada Orang-orang Yang Melakukan Doa Rosario

Kalung Rosario untuk Berdoa Rosario

Kalung Rosario untuk Berdoa Rosario


 1. Barang siapa dengan setia menghormatiKu dengan berdoa Rosario, akan menerima rahmat yang istimewa.
 2. Aku berjanji akan melindungi secara khusus dan memberi rahmat yang berlimpah kepada yang berdoa Rosario.
 3. Rosario akan menjadi perisai yang ampuh melawan kejahatan, menghancurkan sifat-sifat yang tidak baik, mengurangi dosa dan memberantas kesesatan iman.
 4. Rosario akan memperkembangkan kebajikan dan karya-karya yang baik, akan memberikan pengampunan dari Allah kepada jiwa-jiwa, akan menghapus kecintaan manusia terhadap kecintaan terhadap benda-benda duniawi dan segala kehampaannya; dan akan mengembangkan hasrat untuk memiliki kehidupan dan hal-hal yang abadi dalam diri manusia. Oh, semoga jiwa-jiwa akan menyucikan dirinya sendiri dengan cara ini.
 5. Jiwa yang bersandar padaKu dalam doa Rosario tidak akan binasa.
 6. Barang siapa berdoa Rosario dengan penuh kesungguhan dan kekhususan, dengan merenungkan peristiwa-peristiwa yang suci, tidak akan tertimpa kemalangan.
 7. Barang siapa yang hidup dengan penuh kesetiaan terhadap Rosario, tidak akan mati tanpa menerima sakramen-sakramen gereja kudus.
 8. Barang siapa yang setia dalam doa Rosario, akan mendapat rahmat Allah selama hidupnya dan lebih-lebih pada saat ajalnya; Pada waktu ajal mereka akan ikut menikmati pahala para suci di surga.
 9. Aku akan membebaskan mereka yang penuh kesetiaan terhadap Rosario dari siksa api penyucian.
 10. Mereka yang setia pada Rosario, akan mendapatkan kemuliaan yang luhur di Surga.
 11. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta dari Ku dengan berdoa Rosario.
 12. Mereka yang menganjurkan berdoa Rosario, akan Kubantu dalam kesulitan hidupnya.
 13. Aku mendapat janji dari PutraKu bahwa para penganjur doa Rosario akan mendapatkan perhatian surgawi secara khusus selama hidup dan pada saat kematiannya.
 14. Semua yang berdoa Rosario adalah PutraKu dan saudara-saudara PutraKu yang tunggal Yesus Kristus.
 15. Devosi terhadap RosarioKu adalah pertanda yang luhur bahwa yang bersangkutan akan kebahagiaan bersama Kristus.
Jangan Lupa :
 • Dapat menerima indulgensi penuh tiap kali berdoa Rosario di Gereja atau di Kapel, di rumah bersama keluarga atau organisasi.
 • Aku adalah Ratu Rosario yang suci, berdoalah untuk orang-orang berdosa dan untuk perdamaian dunia.
 • Suruhlah kaum beriman bertobat dan berbuat silih.
  (Fatima, 13 Oktober 1917)

Baca Juga : Bagaimana Melakukan Doa Rosario
Baca Selengkapnya ...